เปิดรับสมัครการแข่งขัน OTW To The Champion 2018 (Part 2)!!!

เปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี และบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ มาเข้าร่วมการแข่งขันเกม Rov เพื่อค้นหาแชมป์เพียงหนึ่งเดียวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท!!! และได้เซ็นต์สัญญาเป็นนักกีฬา eSports อย่างเต็มตัว ภายใต้บริษัท บีเคเค ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด 1 ปี พร้อมเงินเดือน 20,000 บาท ต่อคน!!! ซึ่ง Part 2 นี้เปิดรับสมัครถึง 1024 ทีม !!!