เงื่อนไขการสมัครสำหรับระดับมัธยม

กติกาการเข้าร่วมการแข่งขัน
1. จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 512 ทีมเท่านั้น
2. จำนวนสมาชิกในทีม 5 – 8 คน (ตัวจริง 5 คนตัวสำรองไม่เกิน 3 คน)
3. ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 / ปวช. (อายุไม่เกิน 18 ปี)
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องระบุว่าเป็นตัวแทนของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง
5. ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน สามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
6. ค่าสมัครเข้าแข่งขัน 200 บาท ต่อคน 
7. หากการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที

เงื่อนไขการสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป

กติกาการเข้าร่วมการแข่งขัน
1. จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 512 ทีมเท่านั้น
2. จำนวนสมาชิกในทีม 5 – 8 คน (ตัวจริง 5 คนตัวสำรองไม่เกิน 3 คน)
3. ไม่จำกัดอายุ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
4. ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน สามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
5. ค่าสมัครเข้าแข่งขัน 200 บาท ต่อคน 
6. หากการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที

โอนเงินค่าสมัครเข้าแข่งขันได้ที่

ชื่อบัญชี: บริษัท บีเคเค ดีเวลอปเปอร์ จำกัด
สาขา: โลตัส ทาวน์ อิน ทาวน์
ประเภท: กระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์: 468-066918-9
ธนาคารกสิกรไทย: 032-3-33512-5

* ผู้เข้าแข่งขันต้องกดไลค์เพจ Facebook : OTWesports เพื่อติดตามข่าวสารและอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน
* ผู้เข้าแข่งขันต้องแอดไลน์ @otwjuniorleague (มี@ด้วย) เพื่อติดตามข่าวสารและอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน
* ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด