กติกาการเข้าร่วมแข่งขัน

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 เมษายน 2561 (จำกัดจำนวนแค่ 512 ทีมเท่านั้น)
2. จำนวนสมาชิกในทีม 5 – 8 คน (ตัวจริง 5 คนตัวสำรองไม่เกิน 3 คน)
3. ไม่จำกัดอายุเข้าร่วมการแข่งขัน
4. ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน สามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางลิ้งค์ http://otc.bkkdeveloper.com
6. ค่าสมัครเข้าแข่งขันทีมละ 1,000 บาท (โอนเงินภายใน 3 วัน) แจ้งหลักฐานการโอนเงินทางลิ้งค์สมัครและ Line@
7. ผู้สมัครต้องมารายงานตัวในงานแข่ง OTWC Part I วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ลานฮาร์ดร็อคคาเฟ่ สยามสแควร์
8. หากการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที

โอนเงินค่าสมัครเข้าแข่งขันได้ที่

ชื่อบัญชี: บริษัท บีเคเค ดีเวลอปเปอร์ จำกัด
สาขา: โลตัส ทาวน์ อิน ทาวน์
ประเภท: กระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์: 468-066918-9
ธนาคารกสิกรไทย: 032-3-33512-5

กติการะหว่างการแข่งขัน

- สามารถทำการ Share Unit ได้ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
- ห้ามใช้ข้อผิดพลาดต่างๆในตัวเกม (Bug) หากทีมงานตรวจพบจะทำการปรับแพ้ทันที
* ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การถ่ายทอดสดและการร่วมดูการแข่งขัน

- ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามาเป็น Observer หรือ Spectator ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันใดๆ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากทางทีมงาน
- ห้ามทำการถ่ายทอดสดหรือ Stream ผ่านช่องทางต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากคู่แข่งและทีมงาน หากผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
* ในกรณีที่เป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันคู่ที่ทีมงานได้เลือกทำการถ่ายทอดสด แต่การถ่ายทอดสดเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการแข่งขัน ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะขอให้ทั้งสองทีมทำการรีแมทช์ได้ตามดุลพินิจของทีมงาน

การรีเกม

- มีผู้เล่นหลุดออกจากเกมในช่วง 10 นาทีแรก และไม่สามารถกลับเข้าสู่เกมได้ในกรณีที่ยังไม่มี การ Kill หรือ ป้อมโจมตีถูกทำลาย ให้ทำการออกเกมแล้วเริ่มเกมใหม่ แต่ต้องทำการเลือก Hero เหมือนเดิมทั้ง 2 ทีม หากมีการ Kill หรือป้อมถูกทำลายแล้ว ให้ดำเนินการแข่งขันต่อจนจบ ไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะกลับเข้ามาหรือไม่ก็ตาม

การหยุดเกม

- หากผู้เข้าแข่งขันเกิดปัญหาทางเทคนิคหรือเหตุจำเป็นหรือมีผู้เล่นหลุดออกจากเกมผู้เข้าแข่งขันสามารถขอหยุดเกมได้ทีมละไม่เกิน 3 ครั้ง (ใน 1 ครั้งหยุดเกมเป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที)
- การกดเริ่มเกมได้ต่อเมื่อทั้งสองทีมพร้อม หากผู้เข้าแข่งขันเกิดหลุดออกจากเกม หยุดเกมทันทีรอจนกว่าจะกลับเข้ามาอีกครั้ง

การรายงานผลการแข่งขันในรอบออนไลน์

- ทำการปิดรับการรายงานผลเวลา 6.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
- ไม่มารายงานผลก่อน 6.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ถูกตัดสิทธิ์แพ้บายทั้ง 2 ทีม
- Screen Shot ที่ใช้รายงานผลจะต้องเป็น Screen Shot ของเกมที่แข่งขันเท่านั้น
- รายละเอียดรายงานผลการแข่งขัน ตัวอย่าง
- ส่วนที่ 1 ทีม A vs ทีม B
- ทีม A ชนะ
- ส่วนที่ 2 Screen Shot ภาพจบเกมส์สำหรับ Match ที่แข่งขัน
- หากทีมงานตรวจพบการแก้ไข ปรับแต่ง Screenshot จะปรับแพ้ทันที
- ทีมที่รายงานผลการแข่งขันไม่ถูกต้อง หลังจากปิดรับการรายงานผลการแข่งขัน 6.00 น. จะถูกปรับแพ้ทันที

มารยาทในการแข่งขัน Tournament

- การแสดงที่บ่งบอกความไม่มีน้ำใจนักกีฬา : ปรับแพ้ทันที
- การตั้งชื่อไม่สุภาพ ไม่สามารถลงแข่ง Tournament ได้
- การเยาะเย้ย ถากถาง ไม่สุภาพ ทั้งวาจาและการกระทำ ต่อทีมเข้าแข่งขัน : ปรับแพ้ทันที
- ปรับแต่ง Screenshot : ปรับแพ้ทันที

ข้อตกลงและข้อปฏิบัติ

- ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันรวมไปถึงคำตัดสินของทีมงานโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องรับทราบและยอมรับว่าทางผู้จัดงาน มีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนกฎกติกาข้อกำหนดการแข่งขันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนคำตัดสิน จากกฎกติกาที่กำหนดไว้ได้ตามแต่ความเหมาะสมและให้มีความยุติธรรมที่สุดเท่าที่ทำได้
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแสดงการเคารพต่อผู้แข่งขันอื่นและผู้ตัดสิน ห้ามผู้แข่งขันแสดงการดูถูกเย้ยหยัน ใช้วาจาหยาบคาย หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อผู้ตัดสินและผู้แข่งขันอื่น หากพบเห็นจะได้รับการลงโทษ
- กรณีมีข้อพิพาท หรือมีการประท้วงใดๆ เกิดขึ้น การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประท้วง

- การประท้วงใดๆ จะต้องทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นเท่านั้น หากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว ถือว่าทั้งสองทีมยินยอมที่จะรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

โหมดการแข่ง : CAPTAINS MODE

- เวอร์ชั่นที่ใช้แข่ง : Tournament
- ไม่มีการจำกัดฮีโร่และไอเท็มที่ใช้ ให้ยึดตาม CAPTAINS MODE และ เวอร์ชั่น
- ทุกคนจะต้องใช้อักษรย่อทีมเป็นภาษาอังกฤษนำหน้าชื่อในเกม เช่น [OTW] Name
- กรณีชุดผู้เล่นหลักที่ส่งชื่อไม่สามารถมาแข่งได้ อนุญาตให้มี stand in ลงแข่งแทนได้ทีมละไม่เกิน 2 คน โดยเมื่อลงสนามแข่งจะต้องมีชื่อ Standin นำหน้า เช่น Standin [OTW] Name

Tournament

เวลาในการเลือก/แบนฮีโร่ เป็นไปตาม CAPTAINS MODE

การตั้งค่าห้องแข่งขัน

GAME MODE: CAPTAINS MODE
STARTING TEAM: ตามแต่ที่ตกลงเลือก
VERSION: TOURNAMENT
SPECTATORS: No
CHEATS: No
BOTS: No
SERVER LOCATION: SEA
SERIES TYPE: No
PASSWORD: ตามที่ทั้งสองทีมตกลงกัน
GAME NAME: มีหรือไม่มีก็ได้
Broadcaster: No

หมายเหตุ

- การหยุดเกม กรณีที่เกิดปัญหา ผู้แข่งขันสามารถขอหยุดเกมเองได้ทีมละไม่เกิน 5 ครั้ง
- หากไม่ปฏิบัติตามกติกาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ถือเป็นความผิดและทางผู้จัดมีสิทธิ์ในการดำเนินการตามบทลงโทษที่ให้ ไว้ได้ทันที
- หากผู้แข่งขันหลุดออกจากเกม ให้หยุดเกมและรอจนผู้เล่นเข้ามาอีกครั้ง หากครบ 10 นาทีแล้วยังไม่สามารถเข้าได้ ให้ดำเนินการแข่งขันต่อทันที
- ผู้ที่หลุดเกมไปเกิน 10 นาที สามารถกลับเข้าเกมมาภายหลังได้ เกมจะจบลงต่อเมื่อ Ancient Fortress ฝั่งใดฝั่งหนึ่งถูกทำลายเท่านั้น
- การพิมพ์ข้อความ GG จะจบเกมก็ต่อเมื่อนับเวลาครบตามระบบเท่านั้น จนกว่าระบบจะตัดจบ ยังไม่ถือว่าจบเกม
- การ Backdoor หรือการโจมตีป้อม โดยไม่มี Creep ไม่ถือว่าเป็นความผิด
- ห้ามนำช่องโหว่ของเกมไปใช้ประโยชน์ (Bug/Glitch/Exploit)
- กฎกติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในระหว่างการแข่งขัน โดยที่อาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใจถึงกฎกติกาอย่างชัดเจน ถ้าเกิดมีการทำผิดกฎ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ได้ทันที
- คำตัดสินของกรรมการที่ควบคุมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

บทลงโทษความผิดรายบุคคล

- การทำผิดครั้งที่ 1 = ตักเตือน
- การกระทำผิดซ้ำเดิมครั้งที่ 2 = ปรับสิทธิ์งดแข่งในรอบนั้นๆ
- บทลงโทษสามารถยืดหยุ่นได้ตามสาเหตุของความผิดซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินของทางทีมงาน

บทลงโทษความผิดของทีม

- การทำผิดครั้งที่ 1 = ตักเตือน
- การกระทำผิดซ้ำเดิมครั้งที่ 2 = เตือนครั้งสอง
- การกระทำผิดซ้ำเดิมครั้งที่ 3 = ปรับแพ้ในรอบนั้นๆทันที

* ผู้เข้าแข่งขันต้องกดไลค์เพจ Facebook : OTWDota2Esports เพื่อติดตามข่าวสารและอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน
* ผู้เข้าแข่งขันต้องแอดไลน์ @otwjuniorleague (มี@ด้วย) เพื่อติดตามข่าวสารและอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน
* ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด